Ratkaisun taitoa työyhteisön  hyvinvointiin

Toivotamme teidät tervetulleiksi voimaannuttavien koulutuskokonaisuuksiemme pariin!

Kasvatus- ja opetusala on tällä hetkellä Suomessa ja kansainvälisestikin suuren kiinnostuksen kohteena. Opettajilla ja kasvattajilla on mahdollisuus kehittää alamme menetelmiä ja opetuksen sisältöä. Uusi opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelma antaa laajat puitteet pedagogiselle kehittämiselle. Samaan aikaan alallamme työskentelevät ammattilaiset kokevat melkoista riittämättömyyttä laajojen tavoitteiden edessä. Uusia haltuunotettavia aihealueita tulee jatkuvasti lisää ympäröivän yhteiskunnan kiihtyvän muutoksen myötä. Ryhmissä on laaja kirjo erilaisia oppijoita sekä haastavia vuorovaikutustilanteita. Opetuksen eriyttäminen ja oppimisen tuki vaatii ammattilaisilta jatkuvaa kouluttautumista. Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin työyhteisöissä.

Olemme työskennelleet kasvatusalalla jo vuosikausia varhais,- erityis- ja yleisopetuksen puolella. Kokemuksemme myötä kiinnostuimme aikuisten ja lasten hyvinvoinnista. Ihmisen hyvinvointi luo pohjaa elinikäiselle oppimiselle ja on jokaisen perusoikeus. Hyvinvoiva kasvattaja jakaa hyvinvointia työyhteisöön, yhteistyöhön vanhempien kanssa sekä kaikkein tärkeimpien eli lasten ja nuorten elämään.

Haluamme tarjota koulutusta, jossa annetaan keinoja hyvinvoinnin ja ratkaisukeskeisen työtavan soveltamiseen työn ja elämän muuttuviin tilanteisiin. Joustavat mielen taidot ovat ihmiselle hyvä keino selviytyä ja voida hyvin arjen muutoksissa. Näkökulmanottokyky, stressinhallintataidot, tunteiden tunnistaminen ja säätely, arjen hallintakeinot sekä voimavarojen käyttäminen osana jokapäiväistä elämää ovat koulutustemme keskeisiä sisältöjä. Koulutussisältöihimme kuuluu myös näiden samojen elämänhallintataitojen opetusmenetelmät sovellettuna lapsille ja nuorille.