Koulutukset

Rakennamme teille sopivan koulutuskokonaisuuden seuraavista aihepiireistä. Koulutukset ovat muokattavissa täysin toiveidenne mukaan lyhyemmistä aina laajempiin kokonaisuuksiin.

Työtapamme pohjautuu ratkaisukeskeisiin ja positiivisen psykologian menetelmiin. Osaamisalaamme kuuluu ryhmäkoulutukset, yksilövalmennukset sekä työnohjaus. Koulutukset sisältävät paljon toiminnallisia harjoituksia. Joissain koulutuskokonaisuuksissa on käytetty menetelmänä myös valokuvausta, joka soveltuu niin aikuisten kuin lasten kanssa työskentelyyn.

Lapsen ja nuoren hyvinvointi

 • Ratkaisukeskeisyyden peruskäsitteitä: ongelmat tavoitteiksi, arvostus, tavoitteellisuus tulevaisuussuuntautuneisuus, voimavarat käyttöön, vahvuudet esiin, yhteistyö, motivointi ja itseohjautuvuus
 • Tunne-, sosiaaliset- ja vahvuustaidot (mm. miten tukea itsesäätelyä, itsehillintää, ryhmätyötaitoja, myötätuntoa, sinnikkyyttä, luovuutta,rohkeutta)
 • Positiivinen pedagogiikka, mindfulness
 • Arvostavan vuorovaikutuksen periaatteet
 • Tukea tarvitsevat oppilaat: voimavarojen etsiminen, omien vahvuuksien löytäminen, näkökulman vaihtaminen ja uudelleen määrittely, puuttuvien käytöstaitojen harjoittelu valmentavalla otteella

Kasvattajan hyvinvointi

Joustavan mielen taidot hyvinvoinnin pohjalla (mm.näkökulmanottokyky, uudelleenmäärittely, oman elämäntarinan voimavarat)
 • Omien arvojen kirkastaminen ja ajan hallinta työssä
 • Ongelmat tavoitteiksi ja vahvuudet käyttöön niiden ratkaisemiseksi
 • Työn tähtihetken tarkastelu- mitä voimme oppia onnistumisista?
 • Empatiataidot käyttöön oman ja työyhteisön hyvinvoinnin lisäämiseksi
 • Stressinhallinta, tietoisuustaidot ja positiivisen psykologian näkökulmia elämän eri tilanteisiin
 • Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen omassa elämässä

Työyhteisön hyvinvointi ja arvostava vuorovaikutus yhteistyökumppaneiden kanssa

 • Oman roolin ja panoksen merkitys omassa työyhteisössä
 • Arvostava kohtaaminen- rakentavan vuorovaikutuksen elementit
 • Työpaikan pelisäännöt
Mistä työyhteisön hyvinvointi koostuu?
 • Ilon ja naurun lisääminen
 • Positiivisen kulttuurin luominen työyhteisöön
 • Erilaiset työtavat ja roolit työyhteisön vahvuutena
 • Hyvinvoinnin laajentaminen yksilöstä yhteisöön: arvostava ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa